25/09/2023

Cổng WAN của bộ định tuyến có được kết nối với máy tính không?

Cổng WAN (Mạng diện rộng) của bộ định tuyến hoạt động như một cổng vào các mạng khác, cung cấp một giao diện để bộ định tuyến gửi lưu lượng truy cập qua. Không kết nối máy tính với cổng WAN của bộ định tuyến, vì điều này sẽ ngăn dữ liệu vào hoặc ra khỏi mạng. Thay vào đó, một máy tính nên được kết nối với cổng LAN (Mạng cục bộ) của bộ định tuyến, vì các cổng này dành riêng để xử lý lưu lượng mạng cục bộ.

Chức năng của bộ định tuyến

Bộ định tuyến cho phép các máy khách trong mạng nội bộ giao tiếp với các máy khách trên các mạng khác. Khi một máy khách muốn gửi dữ liệu đến một mạng khác, nó sẽ chuyển tiếp dữ liệu đó đến bộ định tuyến của nó. Bộ định tuyến kiểm tra địa chỉ IP đích của dữ liệu và chuyển tiếp nó đến một bộ định tuyến khác gần đích hơn.

Bộ định tuyến cho phép máy khách trên mạng cục bộ giao tiếp với máy khách trên các mạng khácBộ định tuyến cho phép máy khách trên mạng cục bộ giao tiếp với máy khách trên các mạng khác

Một gói dữ liệu có thể cần được chuyển tiếp nhiều lần trong suốt hành trình của nó. Dữ liệu cuối cùng đến bộ định tuyến của mạng đích và được chuyển tiếp đến đúng máy khách cục bộ.

Các cổng trên bộ định tuyến

Cổng mạng của bộ định tuyến được chia thành hai loại chính: WAN và LAN. Cổng WAN luôn được bộ định tuyến sử dụng để chuyển tiếp lưu lượng đến các bộ định tuyến khác, trong khi cổng LAN được sử dụng để giao tiếp với các máy khách nội bộ.

See also  Công thức trọng tâm của tam giác

Cổng mạng của bộ định tuyến chia thành hai loại chính: WAN và LANCổng mạng của bộ định tuyến chia thành hai loại chính: WAN và LAN

Nếu một máy tính được kết nối với cổng WAN bên ngoài của bộ định tuyến chứ không phải một trong các cổng LAN, bộ định tuyến sẽ chuyển tiếp lưu lượng đến máy tính đó, nghĩ rằng lưu lượng đó sẽ rời khỏi mạng. Không có cách nào để máy tính chuyển tiếp dữ liệu, vì vậy lưu lượng sẽ không bao giờ đến đích.

Các loại cổng WAN

Hình dạng của một cổng WAN và những gì có thể được kết nối với nó phần lớn phụ thuộc vào loại bộ định tuyến được đề cập. Một số bộ định tuyến yêu cầu một modem bên ngoài để giao tiếp qua cơ sở hạ tầng công cộng, chẳng hạn như đường dây điện thoại hoặc cáp. Trong trường hợp này, cổng WAN có thể sẽ sử dụng cáp Ethernet.

Tuy nhiên, một số bộ định tuyến có tính năng modem, cho phép chúng kết nối trực tiếp với các đường dây bên ngoài. Các bộ định tuyến này thường có cổng WAN với kích thước và hình dạng giống như cổng điện thoại hoặc truyền hình cáp thông thường.

Một số bộ định tuyến có 2 cổng WANMột số bộ định tuyến có 2 cổng WAN

Nhiều cổng WAN

Hầu hết các bộ định tuyến trong văn phòng nhỏ hoặc gia đình chỉ có một cổng WAN duy nhất. Tuy nhiên, một số kiểu bộ định tuyến có 2 hoặc nhiều kết nối WAN. Các kết nối WAN này có thể được sử dụng cùng nhau để cải thiện hiệu suất hoặc độ mạnh của mạng.

See also  So sánh Windows 10 và Windows 11

Ví dụ: hầu hết các bộ định tuyến WAN 2 cổng đều hỗ trợ chuyển đổi dự phòng, trong đó một cổng WAN được kết nối với đường dây bên ngoài đang hoạt động và cổng còn lại được liên kết với kết nối WAN khác làm dự phòng. .

Khi cần thiết, bạn có thể chuyển đổi cổng WAN sang LAN trên bộ định tuyến.