29/05/2023

Cách lọc dữ liệu trùng lặp trên 2 trang tính Excel

Trong số các hàm cơ bản của Excel, hàm Vlookup cũng được sử dụng thường xuyên. Hàm Vlookup thuộc hàm tìm kiếm dữ liệu Excel, ngoài ra chúng ta có thể kết hợp hàm với nhiều hàm khác để xử lý dữ liệu, chẳng hạn như hàm Vlookup với hàm If, hàm Vlookup với hàm Left, hàm Vlookup để gộp 2 bảng. ,…

Trong bài viết này, quản trị mạng sẽ giới thiệu thêm cách sử dụng chức năng Vlookup để lọc dữ liệu trùng lặp từ 2 sheet khác nhau. Việc lọc dữ liệu trùng lặp trên Excel trong cùng một trang tính tương đối đơn giản, chỉ cần sử dụng tính năng bộ lọc được tích hợp sẵn. Nhưng nếu từ 2 tờ trở lên, người dùng có thể sử dụng chức năng Vlookup.

1. Sử dụng hàm Vlookup để lọc dữ liệu trùng lặp trong Excel

Chúng ta sẽ có 2 bảng dữ liệu bên dưới. Ở Sheet 1 sẽ là tên cột để lọc dữ liệu trùng lặp và Sheet 2 là dữ liệu chính.

Bảng 1

Trang tính 2 có bảng dữ liệu như bên dưới.

ban 2

Bước 1:

Trong Trang tính 1 trong ô đầu tiên để nhập kết quả tương tự, hãy bấm vào tab Công thức rồi chọn Chèn Hàm.

Bảng hàm Excel

Bước 2:

Hộp thoại Chèn Hàm xuất hiện. Trong mục Hoặc chọn một danh mục, bạn sẽ tìm thấy nhóm Tra cứu & Tham khảo vì chức năng Vlookup thuộc nhóm chức năng tìm kiếm.

Kéo xuống cuối danh sách bạn sẽ thấy chức năng Vlookup, nhấn OK.

See also  Bộ chuyển đổi video đa năng, mạnh mẽ cho PC

Chọn chức năng Vlookup

Bước 3:

Tiếp theo, hiển thị hộp thoại Đối số Hàm. Tại đây người dùng sẽ nhập các vùng dữ liệu cho từng phần tử. Trong phần Lookup_value, bấm vào Trang tính 1 rồi bấm vào ô C3. Ô C3 là ô đầu tiên chứa tên trong Trang tính 1.

Khi đó ô Lookup_value sẽ xuất hiện Sheet1! C3.

Chọn một khu vực để kiểm tra dữ liệu trùng lặp

Tại Table_array, nhấp vào Trang tính 2 rồi chọn toàn bộ vùng dữ liệu cần kiểm tra trùng lặp. Tại Table_array sẽ xuất hiện Sheet2! C2: E11 với C2: E11 là vùng dữ liệu.

Vùng chứa dữ liệu

Bạn đọc lưu ý muốn kiểm tra nhiều dữ liệu thì cần sửa vùng chọn bằng cách bấm vào giữa hoặc cuối ô C2 và bấm phím F4, tương tự như E11 để sửa. Lúc này Table_array sẽ là Sheet2! $ C $ 2: $ E $ 11 như hình bên dưới.

Khu vực cố định

Trong phần Col_index_num, hãy nhập vị trí cột bạn muốn trả về dữ liệu nếu nó giống nhau. Với bảng ví dụ, cột dữ liệu bạn muốn kiểm tra sẽ nằm trong cột đầu tiên, vì vậy hãy nhập 1.

Range_lookup bạn nhập 0 cho chức năng tìm kiếm chính xác. Cuối cùng bấm OK.

Tra cứu kết quả chính xác

Bước 4:

Kết quả cuối cùng sẽ hiển thị tên của người trùng tên.

Hiển thị các tên trùng lặp

Tiếp tục kéo dữ liệu ở ô đầu tiên xuống các ô còn lại. Vì vùng là cố định nên hàm sẽ không bị di chuyển khi sao chép công thức hàm. Đối với các ô không có dữ liệu trùng lặp, lỗi # N / A sẽ được trả về.

See also  Liveworksheets - Tải xuống Liveworksheets - thungnhamninhbinh.com

Báo cáo lỗi không khớp

Bước 5:

Vậy là chúng ta đã biết chi tiết cách nhập công thức Vlookup với từng phần tử trong công thức. Để rút ngắn phương thức, hãy nhập công thức như bên dưới.

= VLOOKUP (Trang tính1! C3, Trang tính2! $ C $ 2: $ E $ 11,1,0)

Nhập công thức Vlookup

Trong đó:

Sheet1! C3 là ô C3 trong Trang tính 1 cần được kiểm tra dữ liệu trùng lặp. Trang tính2! $ C $ 2: $ E $ 11 là vùng dữ liệu được kiểm tra xem có trùng lặp trong Trang tính 2.1 là cột mà bạn muốn hàm Vlookup trả về không trong vùng dữ liệu. để kiểm tra. 0 là kiểu tra cứu chính xác của hàm Vlookup.

2. Kết hợp hàm Vlook, hàm If, hàm ISNA để loại bỏ # N / A. lỗi

Trong cột kiểm tra dữ liệu có các ô không khớp, lỗi # N / A sẽ được hiển thị. Nếu vậy, nó có thể được kết hợp với chức năng ISNA để giúp bạn kiểm tra dữ liệu # N / A. Nếu dữ liệu là # N / A, hàm ISNA trả về TRUE, ngược lại, hàm trả về FALSE.

Hàm If sẽ kiểm tra điều kiện, nếu đúng thì trả về giá trị a do bạn chỉ định, nếu sai thì trả về giá trị b do người dùng chỉ định.

Bước 1:

Tại Sheet 1, bạn nhập thêm 1 cột nữa để so sánh với cột Kiểm tra. Trong ô đầu tiên, bạn sẽ nhập công thức bên dưới.

= IF (ISNA (VLOOKUP (Sheet1! C3, Sheet2! $ C $ 2: $ E $ 11,1,0)), “Không”, “Double”)

Hàm ISNA kiểm tra giá trị của hàm Vlookup. Nếu hàm Vlookup trả về lỗi # N / A, thì hàm ISNA sẽ trả về TRUE. Trong đó # N / A là dữ liệu không trùng lặp, hàm If sẽ trả về Không.

See also  Cách xóa m.nearbyme.io khỏi trình duyệt

Nếu hàm VLOOKUP trả về một giá trị cụ thể, hàm ISNA sẽ trả về FALSE. Hàm IF sẽ trả về điều kiện sai là “Double”.

Kết hợp chức năng

Bước 2:

Kết quả ở ô đầu tiên sẽ thông báo Duplicate. Tiếp tục kéo xuống các ô bên dưới sẽ là các thông báo khác nhau, tương ứng với từng giá trị.

Xóa lỗi # N / A

Bước 3:

Vậy là bạn đã có kết quả thông báo Trùng lặp và Không cho bảng kiểm tra. Cuối cùng, chúng ta có thể xóa cột Test để bảng dữ liệu gọn gàng hơn và giao diện bảng khoa học hơn khi không xảy ra lỗi # N / A.

Xóa cột chức năng Vlookup

Kết quả bảng dữ liệu Sheet 1 đầy đủ như hình.

Bảng lọc dữ liệu

Trên đây là cách sử dụng hàm Vlookup để tìm các giá trị trùng lặp từ nhiều trang tính trong Excel. Nếu vậy, bạn nên kết hợp hàm ISNA, hàm IF và hàm Vlookup để tạo ra bảng kết quả lọc chồng chéo đẹp hơn và nhanh hơn.

Xem thêm:

Chúc bạn thành công!