07/10/2022

7 lệnh cơ bản nhất để thao tác với tệp và thư mục mà ai cũng phải biết

Trên hệ điều hành Windows hoặc Linux, có một số thứ mà người dùng chỉ có thể thực hiện với các lệnh. Trong bài viết dưới đây, Quản trị mạng sẽ giới thiệu đến bạn 7 lệnh Linux cơ bản nhất mà bất kỳ người dùng nào cũng phải “biết” để thực hiện các thao tác nhanh hơn.

1. Thay đổi thư mục

Thông thường để thay đổi một số thư mục nhất định, bạn sẽ phải điều hướng qua các thư mục. Tuy nhiên, trên cả Terminal và Command Prompt, bạn có thể sử dụng lệnh cd để thay đổi thư mục hiện tại của mình thành một đích đến một thư mục khác.

Giả sử nếu bạn muốn truy cập thư mục công nghệ, bạn chỉ cần nhập lệnh:

công nghệ cd

Ngoài ra, bạn có thể điều hướng trực tiếp đến thư mục con của thư mục công nghệ, bằng cách sử dụng lệnh:

cd tech / thư mục con

Để quay lại thư mục trước hoặc thư mục hiện tại, hãy nhập:

đĩa CD ..

2. Tạo một thư mục mới

Tạo một thư mục mới

mkdir cũng là một trong những lệnh mà người dùng thường sử dụng. Lệnh này được sử dụng để tạo một thư mục mới với một tên cụ thể.

Ví dụ: nếu bạn muốn tạo một thư mục mới có tên tech, bạn sử dụng lệnh sau:

mkdir tech

Ngoài ra bạn cũng có thể tạo cùng lúc nhiều thư mục, ví dụ muốn tạo cùng lúc 3 thư mục tên tech, hello and world thì bạn sử dụng lệnh dưới đây:

See also  Cách đảo ngược tìm kiếm bằng hình ảnh trên iPhone

mkdir tech xin chào thế giới

Lệnh mkdir tương thích với cả Terminal và Command Prompt.

3. Tạo một tệp mới

Sử dụng lệnh cảm ứng để tạo tệp trống. Như là:

chạm vào filename.html

Ngoài ra, bạn có thể chỉ định nhiều tên tệp để tạo nhiều tệp cùng một lúc, chẳng hạn như:

touch file.html style.css

4. Di chuyển tệp

Sử dụng lệnh mv để di chuyển một tệp cụ thể vào một thư mục. Ví dụ: nếu bạn muốn di chuyển tệp tech.css đến một thư mục có tên / sid, bạn sử dụng lệnh dưới đây:

mv tech.css / sid

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh mv để thay đổi tên tệp và thư mục. Ví dụ: nếu bạn muốn đổi tên index.html thành about.html, bạn sử dụng lệnh sau:

mv index.html about.html

5. Sao chép tệp

Nhập lệnh cp hoặc sao chép nếu bạn muốn sao chép tệp hoặc thư mục.

Ví dụ: nếu bạn muốn sao chép index.html và đặt tên tệp mới là about.html, bạn sử dụng lệnh sau:

cp index.html about.html

Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows, bạn sử dụng lệnh sao chép.

6. Hiển thị nội dung thư mục

Sử dụng lệnh List Directory hay còn gọi là lệnh ls để hiển thị nội dung của một thư mục.

Tên dành riêng cho thư mục đứng trước lệnh ls để hiển thị nội dung của thư mục.

Tuy nhiên, hạn chế là lệnh ls chỉ hoạt động trên UNIX shell. Bạn có thể chạy lệnh ls trên Ubuntu và OS X, nhưng không thể chạy trên Windows.

See also  Lớp phủ Oleophobic trên điện thoại thông minh là gì?

Trên hệ điều hành Windows, bạn có thể sử dụng lệnh dir để thay thế.

7. Mở tệp

Sử dụng lệnh mở để mở tệp của thư mục trong ứng dụng mặc định. Ví dụ, để mở thư mục Desktop trên Finder, bạn sử dụng lệnh dưới đây:

mở ~ / Máy tính để bàn

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng lệnh open để mở thư mục .txt trên TextEdit – ứng dụng mặc định trên OS X để chỉnh sửa các tệp Plain text, bạn sử dụng lệnh sau:

mở readme.txt

Đối với người dùng Windows, hãy sử dụng lệnh chỉnh sửa. Ví dụ:

chỉnh sửa readme.txt

Thêm vào:

– Ngoài ra bạn có thể sử dụng lệnh Exit để thoát khỏi cửa sổ Command Prompt.

– Sử dụng lệnh ipconfig để tìm nhanh địa chỉ IP của bạn.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc may mắn