22/05/2022

Cách tạo, tự động đính kèm biểu mẫu Google Form vào Google Trang tính

Cách tạo, tự động đính kèm biểu mẫu Google Form vào Google Trang tính

Khi tạo tệp biểu mẫu trên Google Biểu mẫu, bạn có thể ghi lại các câu trả lời được liên kết trong Google Trang tính. Ngược lại, bạn cũng có thể tạo và đính kèm các tệp biểu mẫu Google Form ngay từ bảng tính Google Trang tính của mình. Mọi thứ sẽ được liên kết với nhau và câu trả lời sẽ được tự động ghi lại vô cùng tiện lợi.

Tạo Google Biểu mẫu từ Google Trang tính

Trước tiên, hãy mở bất kỳ trình duyệt nào trên PC của bạn, sau đó điều hướng đến Google Trang tính và mở một sổ làm việc hoặc bạn cũng có thể tạo một sổ làm việc mới nếu muốn. Sau khi bạn tạo biểu mẫu, Google Trang tính sẽ thiết lập tab Phản hồi biểu mẫu mới trong sổ làm việc.

Từ thanh menu hệ thống, nhấp vào Công cụ> Tạo biểu mẫu mới.

Nhấp vào Công cụ> Tạo biểu mẫu mới” chiều rộng =”334″ chiều cao =”244″ lớp học =”lười” data-src =”https://st.quantrimang.com/photos/image/2022/01/09/dinh-kem-tep-google-form-vao-google-sheet1.png”/></p>
<p>Thao tác này sẽ tạo các trang đáp ứng trong sổ làm việc của bạn và mở Google Biểu mẫu trong tab trình duyệt mới với biểu mẫu trống sẵn sàng cho các câu hỏi của bạn.  Khi bạn thêm câu hỏi vào biểu mẫu, bạn sẽ thấy những câu hỏi này xuất hiện trong thời gian thực dưới dạng tiêu đề cột trên trang Câu trả lời của biểu mẫu trong sổ làm việc.</p>
<p><img loading=

Hoàn thành thiết lập biểu mẫu của bạn như bình thường.

See also  Cách sử dụng chế độ cùng nhau (Chế độ cùng nhau) Microsoft Teams

Nếu bạn tạo các biểu mẫu bổ sung từ cùng một sổ làm việc Google Trang tính, các trang tính phản hồi sẽ được đặt tên và đánh số là Câu trả lời của biểu mẫu 1, Câu trả lời về biểu mẫu 2, v.v. Bạn có thể đổi tên (các) trang tính nếu muốn.

Xem câu trả lời của biểu mẫu trong Google Trang tính

Khi bạn đã chia sẻ biểu mẫu của mình với những người khác và bắt đầu nhận được câu trả lời, bạn sẽ thấy những câu trả lời đó trên tab thích hợp trong Google Trang tính. Chúng sẽ được thêm vào ngay lập tức, giống như các câu hỏi bạn đã thiết lập.

Xem câu trả lời của biểu mẫu

Bạn cũng sẽ nhận thấy cột Dấu thời gian trong trang tính, cột này sẽ tự động ghi lại ngày và giờ của mỗi phản hồi để dễ dàng theo dõi.

Quản lý Google Biểu mẫu từ Google Trang tính

Ngoài việc tạo biểu mẫu Google Form và nhận phản hồi, bạn cũng có thể thực hiện một số thao tác quản lý khác đối với biểu mẫu từ trang tính. Ví dụ: bạn có thể chỉnh sửa, xem, gửi biểu mẫu, v.v. mà không cần phải mở và đăng nhập riêng vào Google Trang tính như bình thường.

Nhấp vào Công cụ> Quản lý biểu mẫu” chiều rộng =”600″ chiều cao =”319″ lớp học =”lười” data-src =”https://st.quantrimang.com/photos/image/2022/01/09/dinh-kem-tep-google-form-vao-google-sheet4.png”/></p>
<p>Nhấp vào Công cụ> Quản lý biểu mẫu từ thanh menu Google Trang tính.  Bạn sẽ thấy các tùy chọn có sẵn được hiển thị trong menu bật lên.</p>
<div style=

Chỉnh sửa biểu mẫu: Mở biểu mẫu trong tab trình duyệt mới để thực hiện các thay đổi và chỉnh sửa. Đi tới Biểu mẫu trực tiếp: Mở biểu mẫu trực tiếp trong tab trình duyệt mới khi người trả lời nhìn thấy nó. Gửi biểu mẫu: Mở biểu mẫu trực tiếp đi tới tùy chọn Gửi biểu mẫu để chia sẻ biểu mẫu. thu thập xong câu trả lời, bạn có thể hủy liên kết biểu mẫu, sau đó di chuyển hoặc xóa trang tính được kết nối nếu cần.

Với sự tích hợp trong thời gian thực của Google Biểu mẫu và Google Trang tính, bạn có thể xem phản hồi và phân tích dữ liệu ngay tại chỗ một cách thuận tiện.