26/10/2021

Khắc phục lỗi không đổi được tên Fanpage Facebook như thế nào?

Khắc phục lỗi không đổi được tên Fanpage Facebook như thế nào?

Lỗi không đổi được tên Fanpage Facebook do nhiều nguyên nhân khiến cho người quản trị Fanpage Facebook không thể đổi thành tên mà mình mong muốn. Đổi tên Fanpage Facebook giúp Fanpage tiếp cận người dùng dễ dàng hơn, nêu rõ tiêu chí hoạt động của Fanpage. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những lỗi không đổi được tên Fanpage Facebook.

1. Thông báo lỗi đổi tên Fanpage Facebook

Khi bạn đổi tên Fanpage Facebook, thông báo lỗi sẽ hiển thị như bên dưới. Đã đổi tên fanpage gần đây (7 ngày) Không được quyền thực hiện việc này. Please contact admin fanpage ”Cần xác minh tình trạng quản trị fanpage của bạn Không thể chấp thuận yêu cầu thay đổi tên trang của bạn

2. Hướng dẫn khắc phục lỗi không đổi được tên Fanpage

2.1 Lỗi cho biết admin không có quyền quản trị Fanpage

Để đổi tên Fanpage Facebook, yêu cầu người có quyền quản trị viên mới có thể đổi tên Fanpage đó. Vì vậy khi bạn không phải là Admin Fanpage thì không đổi được tên nên sẽ xảy ra lỗi quyền Admin

2.2. Lỗi tên fanpage quá dài

Mặc định, Fanpage Facebook sẽ chỉ có 75 ký tự và không được chứa các ký tự lạ. Khi bạn đặt tên Fanpage của mình, nếu bạn đặt sai theo quy định của Facebook thì nó sẽ hiển thị để bạn biết và thay đổi cho phù hợp.

2.3. Lỗi tên Fanpage sử dụng ký tự đặc biệt

Tên của Fanpage không được sử dụng biểu tượng ví dụ ® hoặc dấu chấm câu không cần thiết. Sau đó, bạn cũng sẽ nhận được thông báo từ Facebook.

See also  Các tính năng mới trong ứng dụng Ảnh trên iOS 15

2.4. Lỗi khi đổi tên Fanpage Facebook

Khi bạn đổi tên Fanpage Facebook, trong vòng 7 ngày bạn không được phép đổi lại tên mới. Và bạn cũng nên hạn chế đổi tên Fanpage quá nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến sự tương tác của Fanpage.

Thời hạn đổi tên Fanpage

2.5. Lỗi quản trị viên được cấp quyền cho Fanpage

Đối với những bạn đã được cấp quyền Admin Fanpage dưới 1 tuần, bạn không được đổi tên Fanpage. Vì vậy, bạn cần đợi 7 ngày để đổi tên.

3. Những lưu ý khi đổi tên Fanpage Facebook

Tên Trang không được có:

Một thuật ngữ hoặc cụm từ có thể xúc phạm hoặc vi phạm quyền của ai đó. Từ “chính thức” nếu Trang không phải là Trang chính thức của một thương hiệu, địa điểm, tổ chức hoặc nhân vật của công chúng. (Lưu ý: Nếu Facebook cấp huy hiệu đã được xác minh cho một Trang, thì Trang đó sẽ không còn sử dụng từ “chính thức” trong tên Trang.) Viết hoa không phù hợp. Tên trang phải được viết hoa về mặt ngữ pháp, không phải tất cả các ký tự, ngoại trừ các từ viết tắt. Các ký hiệu (ví dụ: ®) hoặc dấu chấm câu là không cần thiết. Mô tả hoặc khẩu hiệu (ví dụ: ®): Best Coffee – Chúng tôi phục vụ cà phê ngon nhất trong khu vực). Người quản lý trang có thể thêm thông tin này vào phần Giới thiệu về Trang của họ. Bất kỳ biến thể nào của từ “Facebook”.

See also  Cách thêm ứng dụng vào Apple Watch

Tên Trang không được chỉ có:

Từ chung chung (ví dụ: Pizza). Quản trị viên trang web phải là đại diện chính thức cho chủ đề của Trang. Vị trí địa lý nói chung (ví dụ: New York). Tuy nhiên, bạn có thể tạo tên Trang cho một tổ chức đại diện cho một vị trí địa lý nhất định. Ví dụ: “Thành phố New York – Văn phòng Thị trưởng” và “Nữ hoàng Vương quốc Anh Elizabeth II” là những tên Trang có thể chấp nhận được.