25/06/2022

Cách cài đặt CyberPanel trên Ubuntu 20.04

Cách cài đặt CyberPanel trên Ubuntu 20.04

CyberPanel là một bảng điều khiển được thiết kế thân thiện với người dùng không chuyên về kỹ thuật. CyberPanel rất dễ học vì nó sử dụng một bố cục đơn giản mà hầu hết các công ty lưu trữ đều quen thuộc. CyberPanel cũng có một số tính năng mà hầu hết các bảng điều khiển khác không có. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập CyberPanel với OpenLiteSpeed ​​trên máy chủ đám mây Ubuntu 20.04.

Điều kiện tiên quyết

Máy chủ VPS chạy trên Ubuntu 20.04 (bất kỳ LTS nào) với ít nhất 40GB dung lượng đĩa trống và ít nhất 2GB RAM. Nếu bạn có một blog có lưu lượng truy cập cao, bạn sẽ cần hơn 4GB RAM để CyberPanel hoạt động bình thường. Hiểu biết cơ bản về các lệnh đầu cuối trong Linux. Bạn phải có một người dùng không phải root được tạo với quyền truy cập sudo trên máy chủ.

Cập nhật máy chủ

Bước đầu tiên là đảm bảo rằng máy chủ được cập nhật. CyberPanel có thể yêu cầu các phiên bản mới hơn của gói không được cung cấp cùng với Ubuntu 20.04 theo mặc định. Các lệnh sau sẽ cập nhật mọi thứ trên hệ thống lên bản cập nhật mới nhất, nếu bạn đang chạy nhân tùy chỉnh, bạn sẽ cần sửa đổi lệnh này cho phù hợp.

sudo apt-get cập nhậtCập nhật máy chủCập nhật máy chủudo apt-get nâng cấp -yTiến hành nâng cấpTiến hành nâng cấp

See also  Cách cho phép hiển thị cửa sổ bật lên trong Microsoft Edge

Bạn nên khởi động lại máy chủ sau khi cập nhật xong để áp dụng mọi thay đổi cần thiết. Sau khi quá trình hoàn tất, hãy đăng nhập lại với cùng một người dùng không phải root và tiến hành bước tiếp theo.

sudo khởi động lại ngay bây giờ

Như bạn đã biết, Cyberpanel là một máy chủ web doanh nghiệp openlitespeed hoặc litespeed, vì vậy hãy gỡ cài đặt Apache, MySQL, Postfix, Dovecot và các gói tùy chọn khác.

sudo systemctl stop apache2 sudo systemctl stop mysql sudo systemctl stop postfix sudo systemctl stop dovecot sudo apt-get remove -y apache2 mysql-server php5-mysql postfix dovecot-core sudo apt-get autoremove -y

Cài đặt CyberPanel trên Ubuntu 20.04

Trong phần này, chúng tôi sẽ cài đặt CyberPanel và OpenLiteSpeed ​​trên Ubuntu 20.04.

Tải xuống phiên bản mới nhất của tập lệnh trình cài đặt CyberPanel vào thư mục chính của bạn.

cd wget -O installer.sh https://cyberpanel.net/install.shTải xuống phiên bản mới nhất của tập lệnh trình cài đặt CyberPanel vào thư mục chính của bạnTải xuống phiên bản mới nhất của tập lệnh trình cài đặt CyberPanel vào thư mục chính của bạn

Làm cho tập lệnh trình cài đặt CyberPanel có thể thực thi được.

chmod + x installer.sh

Chạy tập lệnh cài đặt CyberPanel.

sh installer.sh

Trong quá trình cài đặt, CyberPanel sẽ hỏi bạn một loạt lời nhắc như hình dưới đây.

Chọn 1 để bắt đầu cài đặt CyberPanel. Tập lệnh thiết lập CyberPanel sẽ bắt đầu cài đặt CyberPanel trong thư mục / var / www.

Chọn 1 nếu bạn muốn cài đặt CyberPanel với OpenLiteSpeed ​​(phiên bản miễn phí). Chọn 2 nếu bạn là người dùng CyberPanel Enterprise hoặc khách hàng của CyberPanel Cloud. Phiên bản miễn phí là tùy chọn sẽ áp dụng trong hướng dẫn này.

See also  Cách chia nhóm trong Google Meet

Tập lệnh này sau đó sẽ bắt đầu tải xuống và cài đặt các gói bạn đã chọn. Bạn sẽ được yêu cầu chọn cài đặt Full hay cài đặt Lite, Cài đặt đầy đủ là cài đặt CyberPanel với PowerDNS, Postfix và Pure-FTPd. Cài đặt CyberPanel Lite chỉ cài đặt CyberPanel. Bài viết chọn 1 để cài đặt đầy đủ CyberPanel.

Bước tiếp theo hỏi bạn về Máy chủ MySQL Từ xa. CyberPanel cần một máy chủ MySQL để hoạt động bình thường, vì vậy bài viết sẽ cài đặt cục bộ Cơ sở dữ liệu CyberPanel trên cùng một máy chủ mà CyberPanel đang được cài đặt.

CyberPanel sẽ yêu cầu mật khẩu cho tài khoản quản trị. Mật khẩu mặc định là 1234567. Hãy chọn một mật khẩu dễ nhớ, CyberPanel không yêu cầu một mật khẩu cực kỳ an toàn nhưng tốt nhất bạn nên chọn thứ gì đó khó bẻ khóa hơn là “password” hoặc “1234”.

Bây giờ, hãy cài đặt plugin CyberPanel Memcached, triển khai Memcached của CyberPanel tốt hơn so với triển khai Litespeed. Bằng cách này, CyberPanel có thể sử dụng các thư viện Memcached nguyên bản để cải thiện hiệu suất và bảo mật.

Redis hoạt động như một nhà môi giới thông điệp và cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ. Nó là miễn phí và mã nguồn mở. CyberPanel hỗ trợ Redis như một phần mềm phụ trợ bộ nhớ cache cho bộ nhớ đệm trang CyberPanel và quản lý phiên. Chọn Y, sau đó CyberPanel sẽ cài đặt và cấu hình plugin CyberPanel Redis.

See also  Cách liên hệ với ai đó trên YouTube

Nhập Y để bắt đầu WatchDog. Plugin này giúp CyberPanel phát hiện các bảng cơ sở dữ liệu bị hỏng và cảnh báo cho quản trị viên CyberPanel nếu có bất kỳ sự cố nào với cơ sở dữ liệu.

Script sẽ thực hiện phần còn lại sau khi bạn trả lời tất cả các câu hỏi trong trình hướng dẫn thiết lập. Việc cài đặt CyberPanel sẽ mất một khoảng thời gian (15 – 30 phút) vì nó yêu cầu rất nhiều gói được biên dịch và cài đặt.

Xin hãy kiên nhẫn. Không đóng cửa sổ Terminal cho đến khi quá trình cài đặt Cyberpanel hoàn tất.

Sau khi bạn hoàn tất cài đặt, đầu ra của bạn sẽ giống như hình dưới đây.

Cài đặt hoàn tấtCài đặt hoàn tất

Hy vọng bạn đang thành công.