16/08/2022

Mẫu cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Mẫu cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Mẫu cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 là mẫu được ban hành theo công văn 5522 / BYT-MT năm 2021 về mẫu kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng chống dịch tại nhà trọ cho công nhân do Bộ Y tế ban hành. Các đơn vị kinh doanh sẽ thực hiện kê khai theo các mẫu cam kết dưới đây. Dưới đây là các mẫu cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo công văn.

Mẫu cam kết phòng chống dịch Covid-19 số 1

CƠ QUAN CHÍNH PHỦ CỦA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên đơn vị Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: / QĐ- …………., Ngày tháng năm 20… ..

PHÁN QUYẾT

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19

GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ …………………….

Căn cứ Quyết định 56/2010 / QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo chống dịch các cấp;

Căn cứ Quyết định 2194 / QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây truyền bệnh COVID-19 tại địa phương. ” làm việc và ký túc xá cho công nhân;

Căn cứ Quyết định số 2787 / QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kế hoạch phòng chống dịch khi có ca bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp. Nghiệp chướng.

Căn cứ Quy chế hoạt động của đơn vị, xét tình hình thực tế tại đơn vị, Ban Giám đốc đơn vị:

PHÁN QUYẾT

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 gồm các Ông (Bà) sau

1. Ông (bà) ………… – Giám đốc Công ty – Trưởng phòng

2. Ông (bà) ………… – Chủ tịch Công đoàn – Phó Ban

3. Ông (Bà) ………… – Đại diện Phòng Y tế Công ty / Nhân viên Y tế Công ty – Thành viên thường trực

4. Ông (bà) ………… – Cán bộ an toàn vệ sinh lao động – Thành viên

See also  Phần mềm gián điệp Pegasus là gì? Bạn có nên lo lắng về nó?

5. Ông (bà) ………… – Đại diện phòng vật tư, nhân sự, hành chính – Thành viên

6. Ông (Bà) ………… – Trưởng phòng / Ban / Xí nghiệp / Bộ phận 1 – Thành viên

7. Ông (bà) ………… – Trưởng phòng / ban / xí nghiệp / bộ phận 2 – Thành viên

Điều 2. Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 của đơn vị có các nhiệm vụ sau:

Tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống COVID-19 theo hướng dẫn tại Quyết định số 2194 / QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020; Quyết định số 2787 / QĐ-BYT ngày 05/6/2021 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo tình hình dịch bệnh;

Xây dựng kế hoạch phòng, chống COVID-19 tại nơi làm việc;

Ban hành quy chế họp định kỳ hoặc khẩn cấp theo tình hình dịch bệnh.

Thông tin cập nhật thường xuyên về tình hình dịch bệnh trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế (https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/trang-chu) và trang thông tin điện tử của địa phương.

Ban hành nội quy, quy chế cho nhân viên và khách tham quan để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ký cam kết thực hiện các quy định về phòng chống dịch với Ban quản lý các khu công nghiệp / UBND cấp huyện.

Yêu cầu người lao động và đơn vị cung cấp dịch vụ (suất ăn, công nhân đưa đón và các dịch vụ khác) ký cam kết tuân thủ các quy định về phòng, chống COVID-19 với đơn vị.

Thực hiện đánh giá rủi ro tự lây nhiễm và cập nhật trên bản đồ an toàn COVID-19.

Tổ chức tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch của đơn vị.

Phân công người kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

Đề xuất biện pháp xử lý.

Điều 3: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 (kèm theo phân công cụ thể … ai, làm gì …).

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.

Điều 5. Mr./Ms. có tên tại Điều 1 và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

See also  LinkedIn là gì? - thungnhamninhbinh.com

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ

– Các Ông / Bà có tên tại Điều 1;

– Các hệ thống liên quan;

– Lưu: VT. Nguyễn Văn A

Mẫu cam kết phòng chống dịch Covid-19 số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

……., ngày … tháng … năm 2021

LỜI CAM KẾT

THỰC HIỆN NHÂN VIÊN VÀ NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHỐNG COVID-19

Họ và tên: ……………………………………… …………………………… ……..

Sinh ngày: ………… .Ông ………… .. Quốc tịch …………….

Nơi ở / cư trú: …………………………………….. ………………………… .

Điện thoại:……………………………………….. . …………………………….

Vị trí công tác: Phòng / Ban / Nhà máy …………………………………… ……………… ……………

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, tôi xin cam kết với người sử dụng lao động thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Trước khi đến nơi làm việc.

– Chuẩn bị các vật dụng cá nhân như: nước, cốc uống nước riêng, khăn, khẩu trang, dung dịch rửa tay khi không thể rửa tay bằng nước sạch và xà phòng, găng tay, quần áo sử dụng riêng khi rửa tay. làm việc, túi đựng rác (nếu cần)…

– Thông báo cho người sử dụng lao động và không đi làm nếu có một trong các triệu chứng mệt mỏi, sốt, ho, đau họng, khó thở …; và được cách ly, theo dõi y tế tại nhà.

– Thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo phòng chống dịch của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và địa phương nơi cư trú.

2. Tại nơi làm việc:

– Luôn đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách

– Thường xuyên rửa tay vào các thời điểm sau: trước khi đi làm, sau khi nghỉ giải lao, trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Sát trùng tay trước và sau khi tiếp xúc với tay nắm cửa, nút bấm thang máy, …

– Che mũi và miệng khi ho hoặc hắt hơi. Cho khăn giấy lên mũi và miệng vào túi kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay.

– Không chạm vào mắt, mũi, miệng để tránh nhiễm trùng. Nghiêm cấm khạc nhổ, khạc nhổ ở nơi làm việc.

See also  Internet và World Wide Web có giống nhau không?

– Không dùng chung các vật dụng cá nhân như cốc, bình nước, khăn tay, v.v.

– Thường xuyên vệ sinh bàn làm việc, dụng cụ lao động và các vị trí tiếp xúc thường xuyên của cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn. Hạn chế dùng chung công cụ, phương tiện làm việc, …

– Không tụ tập đông người khi nghỉ giữa ca, nghỉ trưa,… theo quy định tại nơi làm việc.

– Thông báo cho trưởng phòng / bộ phận y tế nơi làm việc khi có trường hợp sốt, ho, đau họng, khó thở, hoặc trường hợp ốm đau, người liên hệ ở vòng 1 (F1), vòng 2 (F2).

– Không có thái độ kỳ thị, phân biệt đối xử với người nghi ngờ / nhiễm COVID-19.

3. Sau khi kết thúc công việc:

– Dọn dẹp và bỏ túi đựng khăn giấy, khẩu trang, vật dụng đã qua sử dụng vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay sạch sẽ.

– Thay quần áo, giày, ủng … đã sử dụng khi đi làm trước khi về nhà / ký túc xá (nếu có).

4. Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Không phát tán thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng.

5. Khai báo bệnh án điện tử theo quy định, cài đặt ứng dụng Bluezone.

6. Thực hiện đầy đủ các nội dung, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định, hướng dẫn xử lý khi có ca bệnh COVID-19 tại nơi làm việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

Tôi cam kết thực hiện đúng những nội dung trên, nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bản cam kết được lập thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản. /.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG CAM KẾT

(chữ ký ghi rõ họ tên) (chữ ký, đóng dấu)

Các bạn có thể tải mẫu cam kết phòng chống dịch theo link bên dưới để sử dụng.

Tải xuống biểu mẫu cam kết ngăn chặn dịch Covid-19