07/10/2022

4 mô hình cấp phép phần mềm miễn phí

4 mô hình cấp phép phần mềm miễn phí

Mô hình phần mềm miễn phí

Phần mềm miễn phí là phần mềm có thể được tải xuống và sử dụng miễn phí, trong khoảng thời gian không giới hạnPhần mềm miễn phí là phần mềm có thể được tải xuống và sử dụng miễn phí, trong khoảng thời gian không giới hạn

Thuật ngữ Phần mềm miễn phí thường biểu thị các sản phẩm phần mềm có thể được tải xuống và sử dụng miễn phí, trong khoảng thời gian không giới hạn. Điều này trái ngược với mô hình cấp phép dùng thử, trong đó phần mềm có thể được sử dụng đầy đủ và tự do, nhưng trong một khoảng thời gian giới hạn (thường là từ 15 đến 90 ngày).

Tuy nhiên, có một sự khác biệt quan trọng, tùy thuộc vào cách phần mềm được sử dụng và chính sách của nhà cung cấp. Sử dụng sản phẩm ở nhà cho các hoạt động không tạo thu nhập được coi là sử dụng cá nhân, trong khi sử dụng sản phẩm ở công ty hoặc các trường hợp tương tự khác được phân loại là sử dụng thương mại. Thông thường, các nhà cung cấp phần mềm tạo một ứng dụng phần mềm miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân và cũng tính phí cho mục đích sử dụng thương mại. Tuy nhiên, có một lượng đáng kể phần mềm miễn phí có sẵn cho cả mục đích sử dụng cá nhân và thương mại.

Một trường hợp đặc biệt là sử dụng giáo dục, đề cập đến phần mềm được sử dụng bởi sinh viên hoặc giảng viên. Một số nhà cung cấp phần mềm cho phép điều này được phân loại là một danh mục sử dụng cá nhân, trong khi những nhà cung cấp khác cung cấp giá chiết khấu hoặc chỉ đơn giản coi nó là mục đích sử dụng thương mại.

See also  8 cách khắc phục Google Trang tính không cho phép cuộn

Điều rất quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa phần mềm miễn phí và chương trình phần mềm miễn phí có quảng cáo hỗ trợ. Chương trình phần mềm miễn phí có quảng cáo hỗ trợ bao gồm một hoặc nhiều thành phần có mục đích cuối cùng là tạo ra doanh thu cho nhà phân phối phần mềm.

Mô hình phần mềm miễn phí

Phần mềm theo bất kỳ phiên bản nào của giấy phép GNU GPL đều thuộc danh mục tương tự và được gọi là phần mềm Miễn phí. Như đã nhấn mạnh bởi FSF (Free Software Foundation), “miễn phí” trong ngữ cảnh này vượt ra ngoài khái niệm “miễn phí” – đó là quyền tự do sử dụng, chia sẻ, nghiên cứu và sửa đổi một phần phần mềm. Để có thể thực hiện được điều này, mã nguồn của phần mềm phải có sẵn miễn phí, điều này cũng áp dụng cho các phiên bản đã sửa đổi và chia sẻ (phân phối).

Cần lưu ý rằng GPL quy định rõ ràng rằng các thực thể sửa đổi hoặc phân phối phần mềm gốc hoặc phần mềm phái sinh có thể tính bất kỳ khoản tiền nào cho dịch vụ này. Tuy nhiên, điều này hiếm khi xảy ra và hầu như bất kỳ sản phẩm nào được cấp phép theo GPL đều không yêu cầu người dùng trả bất kỳ khoản phí nào.

Phần mềm miễn phí có thể được sử dụng miễn phí cho cả mục đích cá nhân và thương mại. Tuy nhiên, nếu một người hoặc công ty tạo ra một sản phẩm phần mềm bằng cách sửa đổi mã nguồn ban đầu và muốn phân phối kết quả đó, thì người đó phải làm như vậy theo các điều khoản tương tự như phần mềm miễn phí gốc, bao gồm cả việc sửa đổi mã nguồn.

See also  Hướng dẫn chơi trò chơi Doodle Island Championship theo chủ đề Olympic vừa được Google giới thiệu

Mô hình phần mềm quyên góp

Phần mềm đóng góp được tải xuống và sử dụng miễn phí, nhưng các khoản đóng góp được chấp nhậnPhần mềm đóng góp được tải xuống và sử dụng miễn phí, nhưng các khoản đóng góp được chấp nhận

Phần mềm quyên góp là một biến thể của mô hình cấp phép Phần mềm miễn phí. Phần mềm được phân loại là Phần mềm quyên góp có thể tải xuống và sử dụng miễn phí, nhưng các nhà phát triển chấp nhận đóng góp cho chính họ hoặc cho một tổ chức phi lợi nhuận mà họ lựa chọn.

Số tiền có thể được cố định, nằm ở một trong nhiều tùy chọn, hoặc hoàn toàn theo quyết định của người dùng.

Mô hình Freemium

Freemium cung cấp một số tính năng miễn phí và tính phí cho những tính năng nâng caoFreemium cung cấp một số tính năng miễn phí và tính phí cho những tính năng nâng cao

Ứng dụng Freemium cung cấp miễn phí một số (hoặc hầu hết) các tính năng của chúng, nhưng tính phí cho một bộ tính năng nâng cao hoặc trong một số trường hợp, để xóa quảng cáo khỏi giao diện của ứng dụng.