27/11/2022

Tệp INI là gì? – thungnhamninhbinh.com

Tệp INI là gì?  - QuanTriMang.com

Tệp INI là gì?

Trong Windows

Tệp INI là tệp cấu hình được các chương trình Windows sử dụng để bắt đầu cài đặt chương trình. Tệp chứa các phần cho cài đặt và tùy chọn (được phân tách bằng một chuỗi trong dấu ngoặc vuông) với mỗi phần chứa một hoặc nhiều tham số tên và giá trị.

Tệp INI có thể được chỉnh sửa bằng trình soạn thảo văn bản thuần túy, nhưng người dùng bình thường không nên chỉnh sửa hoặc thay đổi tệp. Tệp INI đã được thay thế một phần bằng cơ sở dữ liệu đăng ký trong Windows 95. Gần đây hơn, chúng cũng được thay thế bằng tệp XML.

Tệp INI phổ biến

desktop.ini – Một tệp ẩn nằm trong các thư mục Windows lưu trữ các tùy chọn xem cho thư mục cụ thể đó. Tệp này có thể chỉ định một hình ảnh được sử dụng cho biểu tượng thư mục cũng như các tùy chọn giao diện cho các tệp trong thư mục. Nếu bạn xóa tệp desktop.ini, Windows có thể tạo một tệp mới. Các tệp macOS X .DS_STORE được tạo cho một mục đích tương tự.

Tham khảo thêm thông tin về một số file .ini qua 2 bài viết sau:

Tệp INI là tệp cấu hình được các chương trình Windows sử dụng để bắt đầu cài đặt chương trìnhTệp INI là tệp cấu hình được các chương trình Windows sử dụng để bắt đầu cài đặt chương trình

Các chương trình để mở tệp INI trong Windows

File Viewer Plus (Dùng thử miễn phí) Microsoft Windows (Trả phí) Microsoft Notepad (Tích hợp sẵn hệ điều hành) Microsoft WordPad (Tích hợp sẵn hệ điều hành)

See also  6G là gì? 6G có nhanh hơn 5G không?

Trong Symbian

Các tệp cấu hình lưu trữ các cài đặt và tùy chọn của người dùng cho hệ điều hành Symbian và các ứng dụng đã cài đặt, tương tự như các tệp INI được Windows sử dụng và thường không được mở theo cách thủ công.

LƯU Ý: Các tệp INI của Symbian có thể được chỉnh sửa bằng trình soạn thảo văn bản để sửa đổi các cài đặt cụ thể. Tuy nhiên, việc thay đổi tệp INI có thể khiến hệ điều hành hoặc các chương trình khác hoạt động không chính xác. Do đó, hãy đảm bảo sao lưu tệp và chỉ chỉnh sửa tệp nếu bạn biết chính xác những gì cần thêm hoặc thay đổi.

Trong chương trình Finale

Tệp được tạo bởi Finale, một chương trình soạn nhạc, chứa cài đặt chương trình Finale để tùy chỉnh môi trường làm việc, cài đặt bao gồm hộp thoại, cài đặt menu và kiểu phông chữ, cài đặt trước trong Finale nhưng có thể được chỉnh sửa thông qua cửa sổ hộp thoại cài đặt hoặc thủ công.

Tệp INI được chia thành 9 phần:

[Settings][MIDI][Extensions][Preferences][Colors][Chromatic Spelling Tables][Palettes][Speedy Keys][Directories]

Các chương trình để mở tệp INI được tạo bởi Finale là MakeMusic Finale.

Trong Gravis UltraSound

Tệp INI chứa các cài đặt cho kho âm thanh Gravis UltraSound (tệp .FFF) cũng như các tệp vá được sử dụng bởi card âm thanh Gravis. Tệp này được mở bằng Gravis GIPC và FMJ-Software Awave Studio.