25/09/2023

Cách thực hiện Phân tích hồi quy trong Windows 11/10

Cách thực hiện Phân tích hồi quy trong Windows 11/10

Dưới đây là hướng dẫn để bạn thực hiện Phân tích hồi quy trên PC chạy Windows 11/10 của mình. Phân tích hồi quy là một kỹ thuật thống kê được sử dụng để đánh giá một tập hợp dữ liệu. Nó được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa một tập hợp hai hoặc nhiều biến trong một tập dữ liệu. Về cơ bản, Phân tích hồi quy cho phép bạn phân tích các yếu tố quan trọng và không quan trọng từ một tập dữ liệu và sau đó đưa ra quyết định cho phù hợp. Bây giờ, nếu bạn muốn sử dụng Phân tích hồi quy để không cần phải tính toán thủ công, bài đăng này sẽ giúp bạn.

Trong bài viết này, thungnhamninhbinh.com sẽ thảo luận về các cách khác nhau để thực hiện Phân tích hồi quy trên PC Windows 11/10. Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì theo cách thủ công. Chỉ cần nhập tập dữ liệu, chọn các biến đầu vào và trực quan hóa kết quả. Hãy tìm hiểu bên dưới!

Cách thực hiện Phân tích hồi quy trong Windows 11/10

Dưới đây là các phương pháp mà bạn có thể sử dụng để thực hiện Phân tích hồi quy trên tập dữ liệu của mình trong Windows 11/10.

Phương pháp 1: Thực hiện phân tích hồi quy trong Microsoft Excel

Bạn có thể thực hiện Phân tích hồi quy bằng ứng dụng Microsoft Excel. Tiện ích bổ sung ToolPak cụ thể của Công cụ Phân tích Dữ liệu trong Excel cho phép bạn thực hiện Phân tích Hồi quy và một số phân tích dữ liệu khác. Bạn sẽ phải kích hoạt thủ công bổ trợ này để sử dụng các chức năng của nó. Hãy xem quy trình sử dụng phần bổ trợ Data Analysis ToolPak của Excel để thực hiện Phân tích hồi quy.

Dưới đây là các bước chính để thực hiện Phân tích hồi quy trong Microsoft Excel:

See also  Tải xuống GOM Cam: Công cụ video tất cả trong một miễn phí

1. Khởi chạy ứng dụng Microsoft Excel.

2. Chuyển đến tab Tệp> Tùy chọn> Phần bổ trợ.

3. Nhấp vào nút Bắt đầu.

4. Kích hoạt phần bổ trợ Data Analysis ToolPak và quay lại màn hình chính của Excel.

Bật phần bổ trợ Data Analysis ToolPakBật phần bổ trợ Data Analysis ToolPak

5. Nhập tập dữ liệu và chọn dữ liệu đầu vào với các biến phụ thuộc và độc lập.

6. Di chuyển đến tab Dữ liệu.

7. Nhấp vào nút Phân tích Dữ liệu.

Nhấp vào nút Phân tích dữ liệuNhấp vào nút Phân tích dữ liệu

8. Chọn Hồi quy và nhấn nút OK.

Chọn hồi quyChọn hồi quy

9. Nhập phạm vi đầu vào X (biến độc lập) và Y (biến phụ thuộc), cũng như các tùy chọn đầu ra khác mà bạn muốn thực hiện Phân tích hồi quy.

Nhập phạm vi đầu vào X (biến độc lập) và Y (biến phụ thuộc)Nhập phạm vi đầu vào X (biến độc lập) và Y (biến phụ thuộc)

10. Nhấp vào nút OK để xem kết quả Phân tích hồi quy.

    Nhấp vào nút OK để xem kết quả Nhấp vào nút OK để xem kết quả

Bạn có thể lưu kết quả trong cùng một trang tính Excel hoặc in kết quả nếu bạn muốn.

Tương tự, bạn cũng có thể thực hiện các phân tích bao gồm kiểm tra ANOVA, hiệp phương sai, thống kê mô tả, liên tục công suất, tích hợp Fourier, biểu đồ, trung bình động, lấy mẫu, kiểm tra t-test, v.v.

Phương pháp 2: Sử dụng phần mềm miễn phí JASP để thực hiện Phân tích hồi quy

Bạn có thể sử dụng phần mềm miễn phí của bên thứ ba để thực hiện Phân tích hồi quy trên một tập hợp dữ liệu. Có một số phần mềm miễn phí cho phép bạn phân tích dữ liệu. Ở đây, bài viết sẽ sử dụng phần mềm miễn phí có tên JASP và Statcato. Sử dụng hai phần mềm miễn phí này, bạn có thể thực hiện Phân tích hồi quy và nhiều phân tích dữ liệu khác

1. JASP

JASP là phần mềm phân tích thống kê miễn phí dành riêng cho Windows 11/10. Sử dụng nó, bạn có thể thực hiện Phân tích hồi quy, kiểm tra mô tả, kiểm tra T, ANOVA, kiểm tra tần suất, phân tích thành phần chính, phân tích nhân tố khám phá, phân tích tổng hợp, thống kê tóm tắt tắt, SEM, mô hình hóa trực quan và phân tích nhân tố xác nhận. JASP cung cấp một tab Hồi quy chuyên dụng, nơi bạn có thể thực hiện Phân tích hồi quy tuyến tính, tương quan và hậu cần.

See also  Sophos Home Security Miễn phí - Tải xuống Sophos Home Security Miễn phí

Dưới đây là các bước chính để thực hiện Phân tích hồi quy trong JASP:

B1: Tải xuống và cài đặt JASP.

Bước 2: Khởi chạy phần mềm.

B3: Nhập tập dữ liệu của bạn.

Bước 4: Chuyển đến tab Hồi quy.

Chuyển đến tab Hồi quyChuyển đến tab Hồi quy

B5: Chọn kiểu hồi quy Cổ điển hoặc Bayes.

B6: Chọn các biến phụ thuộc và độc lập, cũng như tùy chỉnh các tham số khác.

Chọn các biến phụ thuộc và độc lậpChọn các biến phụ thuộc và độc lập

B7: Xem và xuất kết quả.

Xem và xuất kết quảXem và xuất kết quả

2. Statcato

Một phần mềm miễn phí khác mà bạn có thể thử để thực hiện Phân tích hồi quy là Statcato. Nó là một phần mềm mã nguồn mở và miễn phí để thực hiện các phân tích thống kê. Statcato cho phép bạn thực hiện Phân tích hồi quy cũng như một số loại phân tích dữ liệu khác. Một số phương pháp phân tích dữ liệu được cung cấp bao gồm kiểm tra giả thuyết, ANOVA, thống kê mô tả, kiểm tra phân phối chuẩn, kích thước mẫu, kiểm tra phi tham số, v.v.

Statcato cho phép bạn thực hiện hồi quy tuyến tính, hồi quy nhiều lần, ma trận tương quan, hồi quy phi tuyến tính, v.v. các bước chính để thực hiện phân tích hồi quy trong Statcato:

Bước 1: Tải phần mềm Statcato.

B2: Khởi chạy tệp Jar.

B3: Nhập hoặc tạo tập dữ liệu đầu vào.

Bước 4: Vào menu Thống kê.

B5: Nhấp vào tùy chọn Tương quan và Hồi quy.

See also  8 mẹo để giải phóng dung lượng lưu trữ trên iPhone và iPad

Nhấp vào tùy chọn Tương quan và Hồi quyNhấp vào tùy chọn Tương quan và Hồi quy

B6: Chọn kiểu hồi quy mong muốn.

B7: Chọn biến phụ thuộc và biến độc lập.

Chọn các biến phụ thuộc và độc lậpChọn các biến phụ thuộc và độc lập

B8: Xem và lưu phân tích hồi quy.

Xem và lưu phân tích hồi quyXem và lưu phân tích hồi quy

Phương pháp 3. Thực hiện phân tích hồi quy trực tuyến bằng dịch vụ web miễn phí

Bạn cũng có thể thực hiện phân tích hồi quy trực tuyến bằng dịch vụ web miễn phí chuyên dụng. Ở đây, bài viết sẽ sử dụng một dịch vụ web có tên là socscistosystem.com. Nó cho phép bạn thực hiện phân tích tuyến tính và nhiều phân tích hồi quy trực tuyến. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các công cụ thống kê khác trên trang web này. Dưới đây là các bước chính để thực hiện phân tích hồi quy trực tuyến bằng socscistst Statistics.com:

1. Mở trình duyệt web.

2. Điều hướng đến trang web socscistosystem.com.

3. Bây giờ bạn cần điều hướng đến trang Máy tính hồi quy nhiều hoặc Máy tính hồi quy tuyến tính, tùy thuộc vào kỹ thuật phân tích hồi quy nào bạn muốn sử dụng.

4. Tiếp theo, nhập các giá trị đầu vào tương ứng vào cột X (độc lập) và Y (phụ thuộc). Bạn cũng có thể nhập các giá trị ước tính.

Nhập các giá trị đầu vào tương ứng vào cột X (độc lập) và Y (phụ thuộc)Nhập các giá trị đầu vào tương ứng vào cột X (độc lập) và Y (phụ thuộc)

5. Nhấp vào tùy chọn Tính toán phương trình hồi quy.

Bấm vào tùy chọn Tính toán phương trình hồi quyBấm vào tùy chọn Tính toán phương trình hồi quy

6. Kết quả của phân tích hồi quy sau đó sẽ được hiển thị trong cùng một cửa sổ.

Kết quả của phân tích hồi quy sẽ được hiển thị trong cùng một cửa sổKết quả của phân tích hồi quy sẽ được hiển thị trong cùng một cửa sổ

Kết quả phân tích hồi quy bao gồm đồ thị, phương trình hồi quy, tổng bình phương, tổng tích, giá trị trung bình, v.v.

Hy vọng bạn đang thành công.