25/09/2023

Mẫu giấy thông hành, mẫu hộ chiếu Covid-19

Mẫu giấy thông hành, mẫu hộ chiếu Covid-19

Trước tình hình nghiêm trọng của dịch Covid-19, nhiều tỉnh, thành phố yêu cầu người dân khi đi du lịch, công tác, học tập cần phải có hộ chiếu âm mới có thể đi qua các địa phương trong mùa dịch này. . Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố, công ty, doanh nghiệp yêu cầu người lao động phải xét nghiệm nhanh tiêu cực mới có thể luân chuyển và làm việc. Dưới đây là một số mẫu giấy thông hành, giấy thông hành trong mùa dịch Covid-19. Dưới đây sẽ là file download mẫu giấy du lịch Covid-19 để bạn in và xin đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi bạn đang công tác và học tập.

Hộ chiếu Covid-19 mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———- oOo ———-

……………., ngày ….. tháng ….. năm 20 …..

CHỨNG NHẬN

GIAO THÔNG THEO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Họ và tên (viết in hoa): …………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………..

Địa chỉ tạm thời: …………………….

Số CMND: …….. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: …….. …… .

Số điện thoại nhà: ……………… Số điện thoại di động: ………………… … …..

Hiện đang làm việc tại: …………………………… Công ty ………… ….. …….

Chức danh:………………………………..

Địa chỉ làm việc: ………………………..

Điện thoại liên hệ:………………………

Công ty ……………………………. xác nhận của nhân viên …………. …:

(Lý do xác nhận đi làm việc bên ngoài):

……………………………. ……………. ..

……………………………. ……………. ..

……………………………. ……………. ..

Ví dụ: Đi công tác bên ngoài để giao hàng cho khách hàng đã đặt mua hàng trên Website của Công ty ……

See also  Akshan DTCL 5.5: Cách xây dựng, đội hình mạnh nhất

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI LÝ / CÔNG TY KÊ KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy du lịch Covid-19 mẫu số 2

CÔNG TY ………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

XÁC NHẬN CHUYẾN ĐI

Công ty …………….. – Là Công ty ……………. chuyên cung cấp. ……………………..

Vì lý do để đáp ứng nhu cầu giao hàng tận nhà cho khách hàng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, công ty chúng tôi với đội ngũ nhân viên ………….. … nên bằng công văn này, chúng tôi giao nhiệm vụ cho:

Nhân viên: …………….. Bộ phận: ……………………….. … …..

Được gửi hàng giao tận nhà cho khách hàng theo đơn hàng khách hàng đã đặt tại ………… ……

……, ngày… tháng… năm 2021.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Các bạn bấm vào link bên dưới để tải mẫu hộ chiếu, mẫu giấy đi đường Covid-19.

Link tải file mẫu hộ chiếu Covid-19