16/08/2022

Cách xem lịch sử chỉnh sửa tệp trong Microsoft Excel Online

Cách xem lịch sử chỉnh sửa tệp trong Microsoft Excel Online

Phiên bản web của Microsoft Excel hay còn gọi là Microsoft Excel Online có tính năng cho phép người dùng xem lại lịch sử chỉnh sửa của một tệp tài liệu cụ thể. Đối với mỗi thay đổi hoặc chỉnh sửa mà bạn thực hiện trên một tệp tài liệu cụ thể, Excel Online sẽ lưu nó thành một phiên bản riêng biệt. Do đó, bạn hoàn toàn có thể xem, khôi phục hoặc tải xuống tệp Excel của mình tại một thời điểm nhất định dưới dạng phiên bản cụ thể một cách dễ dàng.

Điều này hữu ích cho dù bạn là người duy nhất làm việc trên tệp dữ liệu này hay đang cộng tác với nhiều người khác. Ví dụ: bạn có thể dễ dàng hoàn tác tệp Excel của mình về phiên bản đã sửa đổi trong quá khứ khi tệp hiện tại đang gặp lỗi nghiêm trọng.

Xem lại lịch sử phiên bản của tệp tài liệu trên Microsoft Excel Online

Bạn có thể xem lại các phiên bản trước cũng như các phiên bản đã lưu của một tệp tài liệu cụ thể trên Microsoft Excel Online một cách dễ dàng. Chỉ cần nhấp vào Tệp> Thông tin và chọn “Phiên bản trước”.

Nhấp vào các phiên bản trước

Bây giờ bạn sẽ thấy danh sách các phiên bản cũ hơn của tệp xuất hiện ở phía bên trái của màn hình, cùng với ngày và giờ khi mỗi phiên bản được lưu. Ngoài ra, phiên bản hiện tại bạn đang làm việc sẽ được đặt ở trên cùng. Bạn cũng sẽ thấy tên của người đã thực hiện chỉnh sửa tương ứng và lưu cho mỗi phiên bản. Điều này rất hữu ích nếu bạn đang cộng tác trong một nhóm và muốn biết ai đã thực hiện những chỉnh sửa nào.

See also  5 bước cực kỳ quan trọng cần làm ngay khi bị nhiễm ransomware

Danh sách các phiên bản

Chọn một phiên bản bạn muốn mở từ danh sách, Excel Online sẽ ngay lập tức hiển thị phiên bản đó trên màn hình.

Chọn một phiên bản

Đối với tài khoản Microsoft cá nhân, bạn sẽ thấy danh sách 25 phiên bản mới nhất. Đối với tài khoản doanh nghiệp hoặc tài khoản giáo dục, con số này phụ thuộc vào cách thư viện của bạn được định cấu hình.

Khôi phục một phiên bản

Nếu bạn muốn “khôi phục” phiên bản cũ của tệp Excel mà bạn đã mở, chỉ cần nhấp vào nút “Khôi phục” bên dưới tên phiên bản trong danh sách.

Nhấp vào Khôi phục

Toàn bộ trang web sẽ được làm mới và bạn sẽ thấy trên màn hình phiên bản bạn vừa chọn. Bây giờ bạn có thể tiếp tục làm việc trên trang tính như bình thường.

Tải xuống phiên bản

Một tính năng hữu ích khác mà bạn có thể cần là tải xuống một phiên bản cụ thể của tệp bạn đã mở. Bằng cách này, bạn có thể “quay ngược thời gian” trên tệp tài liệu Firefox và thậm chí lưu bản sao cục bộ.

Nhấp vào “Tải xuống” bên dưới phiên bản bạn muốn lưu trong danh sách.

Nhấp vào “Tải xuống”

Tùy thuộc vào hệ điều hành bạn đang sử dụng, nó sẽ yêu cầu lưu hoặc mở tệp trong Microsoft Excel.

Đóng lịch sử phiên bản

Khi bạn xem lại lịch sử phiên bản của tệp, bạn sẽ ở chế độ Xem hoặc Chỉ xem. Vì vậy, bạn không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tệp. Chế độ xem này chỉ để xem các phiên bản trước.

See also  3 cách giải mã tệp và thư mục trên Windows 10

Bạn đang ở chế độ Xem hoặc Chỉ xem

Để đóng lịch sử phiên bản mà không cần khôi phục hoặc tải xuống phiên bản trước, chỉ cần đóng tab hoặc sử dụng Trình khởi chạy ứng dụng ở trên cùng bên trái để quay lại màn hình Excel Online và mở lại sổ làm việc.

Quay lại màn hình Excel Online

Tại thời điểm viết bài, không có tùy chọn nào cho bạn để chỉ đóng danh sách lịch sử phiên bản tệp.